JobinRayong.com - ศูนย์รวม งานระยอง

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง

 
 
พบงานทั้งสิ้น 232 ตำแหน่ง จาก 51 บริษัท รวมทั้งสิ้น 627 อัตรารับ

81. แม่บ้าน/พ่อบ้าน

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ดูแลความสะอาด ในบริเวณที่รับผิดชอบ 2.ปฎิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
82. แม่ครัว

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
83. Engineer (ไฟฟ้า)

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
84. ช่างไฟฟ้า

เซ็นทรัลซาวด์

เงินเดือน 9,000 - 12,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน รับการอบรมด้านสายต่างๆในงานระบบภาพ/เสียง ติดตั้งเดินระบบสายไฟและสายสัญญาณตามแบบ เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งล่วงหน้า
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
85. สนับสนุนงานฝ่ายบริการ (Draftsman)

เซ็นทรัลซาวด์

เงินเดือน 11,000 - 16,000 ฿

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน รับการอบรมด้านระบบภาพ/เสียง Basic Course รับการอบรมด้านระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ฯ/งานบริการ เขียนแบบ Plan แสดงงานติดตั้ง เขียนแบบ Diagram แสดงการต่อพ่วงอุปกรณ์ จัดการงานฐานข้อมูลฝ่ายบริการ
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
86. วิศวกรควบคุมงาน

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน 18,000 - 30,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน งานประเมินโครงการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น , เครื่องปรับอากาศ (โครงการงานที่มีมูลค่างาน 5 แสนบาทขึ้นไป)ในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและใกล้เคียง
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
87. เจ้าหน้าที่งานขายบริการลูกค้า

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน 12,000 - 25,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
88. เจ้าหน้าที่ประเมินราคาโครงการ และ support sale

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 25,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน งานประเมินราคาโครงการของแผนกวิศวกรรมในโรงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและใกล้เคียง ที่มีมูลค่ามากกว่า 5 แสนบาทขึ้นไป
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
89. แม่บ้าน

โรงแรมเเทมมารินด์การ์เดนระยอง

เงินเดือน 9,000 ฿ ขึ้นไป

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ทำความสะอาด ปูเตียง
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
90. พนักงานต้อนรับ

โรงแรมเเทมมารินด์การ์เดนระยอง

เงินเดือน 9,000 - 15,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
91. ช่างก่อสร้าง ซ่อมบำรุงอาคาร

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด

เงินเดือน 12,000 - 14,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และ บริเวณโรงงาน
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
92. เจ้าหน้าที่งานขายสินค้า

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ประสานงานและติดต่องานกับลูกค้า เจาะกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ เก็บรายละเอียดความต้องการของลูกค้า
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
93. Programmer

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน 20,000 - 30,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน เขียนโปรแกรมได้ เรียนรู้การใช้โปรแกรม ERP ในการทำงานและประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัท , แก้ไขปัญหาโปรแกรม ERP และงานด้านสารสนเทศได้ในระดับดี
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
94. เจ้าหน้าที่ขายโครงการ

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบขายงานโครงการ รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้า
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
95. ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน 25,000 - 40,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน บริหารงานขาย , ทีมขายและการตลาดลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและใกล้เคียง
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
96. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน 12,000 - 20,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ซ่อมแซม ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ ภายในองค์กร ให้การสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยี่ ของบริษัทฯ
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
97. โปรแกรมเมอร์ รับด่วนมาก

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด

เงินเดือน 20,000 - 22,500 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน งานออกแบบและพัฒนาระบบประเภทว็บแอพพลิเคชั่น ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเก็บรายละเอียดความต้องการของโปรแกรมจากผู็้ใช้มาวิเคราะห์ระบบ ออกแบบฐานข้อมูล , ER-daigram
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
98. ช่างเทคนิค

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด

เงินเดือน 9,000 - 15,000 ฿

จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงานอุตสาหรกรรมปิโตรเคมี
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
99. หัวหน้าแผนกเครื่องปรับอากาศ

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน 16,000 - 25,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน วางระบบไฟฟ้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และตรวจสอบการติดตั้งทั้งก่อนบริการและหลังบริการเพื่อให้ได้มาตรฐาน ควบคุมดูแลรายละเอียดการทำงานของทีมช่าง ให้เป็นไปตามระบบและนโยบายของบริษัท
21 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 
100. พนักงานส่งสินค้า

บริษัท ซันไชน์ เอ็กซ์เพรสโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน 9,000 - 11,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ส่งสินค้า วางบิล รับเช็ค
20 กรกฎาคม 2557

จังหวัด : ระยอง

 

 

Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

 
 

.