JobinRayong.com - ศูนย์รวม งานระยอง

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง

 
 
พบงานทั้งสิ้น 184 ตำแหน่ง จาก 65 บริษัท รวมทั้งสิ้น 804 อัตรารับ

81. เจ้าหน้าที่วางแผนจัดเตรียมและเขียนแบบ

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน 17,000 - 25,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแล ออกแบบติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบโรงงาน เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น, Chiller System & Boiler System ฯลฯ และเขียนแบบได้
23 เมษายน 2558

จังหวัด : ระยอง

 
82. ช่างแอร์

หจก.พงษ์ศิริ แอร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เงินเดือน 10,000 - 15,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อม ล้าง ตามโรงงาน สำนักงาน บ้าน
28 เมษายน 2558

จังหวัด : ระยอง

 
83. ผู้ช่วยช่าง รับด่วนมาก

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด

เงินเดือน 9,000 - 13,000 ฿

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ผู้ช่วยช่างงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหรรมปิโตรเคมี
6 มีนาคม 2558

จังหวัด : ระยอง

 
84. พนักงานบัญชี

หจก.วานา เรียลตี้

เงินเดือน 12,000 - 17,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ทำบัญชี รายรับ-จ่าย ปิดงบ ใช้โปรแกรม express ได้
5 มีนาคม 2558

จังหวัด : ระยอง

 
85. ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

หจก.วานา เรียลตี้

เงินเดือน 12,000 - 18,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน เออบานี่ คอนโดมิเนียม รับสมัครช่างซ่อมบำรุงอาคาร ลักษณะงาน ซ่อมบำรุงเครื่องปั่มน้ำ,ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร,ซ่อมงานประปา,ดูแลสระว่ายน้ำ,รับเรื่องแจ้งซ่อมทั่วไป สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานและลงมือทำเองได้
5 มีนาคม 2558

จังหวัด : ระยอง

 
86. บัญชี ค่าแรงช่าง

หจก.วานา เรียลตี้

เงินเดือน 11,000 - 13,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน คิดคำนวณค่าแรงช่างผู้รับเหมา ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง บันทึกค่าแรงช่างลง Program Express
5 มีนาคม 2558

จังหวัด : ระยอง

 
87. พนักงานขายบ้านจัดสรร

หจก.วานา เรียลตี้

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ขายบ้าน,คอนโด มีประสบการณ์ 2. ทำธุรกรรมยื่นกู้ 3. ติดต่อขอน้ำ,ไฟ,บ้านเลขที่,ขออนุญาตก่อสร้าง 4. รับเรื่องลูกค้าก่อน และ หลังการขาย
5 มีนาคม 2558

จังหวัด : ระยอง

 
88. วิศวกรโครงการ

หจก.วานา เรียลตี้

เงินเดือน 20,000 ฿ ขึ้นไป

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน ควบคุมงานก่อสร้าง,วางแผนงานก่อสร้าง
5 มีนาคม 2558

จังหวัด : ระยอง

 
89. ธุรการ

หจก.วานา เรียลตี้

เงินเดือน 10,000 ฿ ขึ้นไป

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน ติดต่อหน่วยงานต่างๆ
5 มีนาคม 2558

จังหวัด : ระยอง

 
90. เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน 11,000 - 14,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน สรรหาพนักงาน , จัดทำสัญญาจ้าง สรุปขาด ลา มาสาย , ฝึกอบรมพนักงาน , จัดทำบอร์ดและงานอื่นๆ เกี่ยวกับงานบุคคล
30 เมษายน 2558

จังหวัด : ระยอง

 
91. วิศวกรขายงานบริการ

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน 20,000 - 30,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ค้นหาความต้องการของลูกค้า ออกไปดูหน้างาน เขียนแบบ ประเมินงาน ติดตามงาน และแก้ปัญหาเปิดการขายและปิดการขาย
23 เมษายน 2558

จังหวัด : ระยอง

 
92. ช่างโลหะ ช่างเจียร์ รับด่วน 5 คน

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด

เงินเดือน 9,000 - 9,000 ฿

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ตรวจสอบชิ้นงานเกี่ยวกับการเจียรชิ้นงานตามคำสั่งของ เจ้าของงานผู้สั่งการ
5 มีนาคม 2558

จังหวัด : ระยอง

 
93. ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด

หจก.วานา เรียลตี้

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ดูแลการจัดการสาธารณูปโภคของ นิติบุคคลอาคารชุด 2. ประสานงาน รับเรื่องจากลูกค้า 3. วางแผนการทำงานของลูกน้อง เช่น แม่บ้าน,ช่างซ่อมบำรุง 4. ดูแล การจัดการห้องเช่า ติดต่อประสานงาน 5. จัดเก็บค่าน้ำประปา,ไฟฟ้า ห้องเช่า และ ห้องลูกค้าของอาคารชุด 6. ติดต่อประสานงานกับ ไฟฟ้า ,ประปา,โทรศัพท์, internet ฯลฯ kityanin2@yahoo.com
4 มีนาคม 2558

จังหวัด : ระยอง

 
94. วิศวกรบริการและควบคุมคุณภาพ

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน 18,000 - 30,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน วางแผนงานบริการและควบคุมคุณภาพ กำกับดูแล แก้ปัญหา สอนงานช่างปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศครบวงจร
23 เมษายน 2558

จังหวัด : ระยอง

 
95. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและสโตร์

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน 12,000 - 25,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลงานซ่อมบำรุงภายในและภายนอกอาคาร เบิก-จ่ายสินค้าและอะไหล่
23 เมษายน 2558

จังหวัด : ระยอง

 
96. ช่างเทคนิค

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 13,000 ฿

จำนวนรับ 20 อัตรา
ลักษณะงาน ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ แก้ไขซ่อมบำรุง งานเชื่อม งานไฟฟ้า งานล้าง ให้กับกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตพุด และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง
23 เมษายน 2558

จังหวัด : ระยอง

 
97. วิศวกร (เครื่องกล) รับด่วนมาก

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 30,000 ฿

จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลควบคุมงานโปรเจค ซ่อมบำรุง ดัดแปลง
3 เมษายน 2558

จังหวัด : ระยอง

 
98. เจ้าหน้าที่งานขาย

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ประสานงานและติดต่องานกับลูกค้า เจาะกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ เก็บรายละเอียดความต้องการของลูกค้า
23 เมษายน 2558

จังหวัด : ระยอง

 
99. เจ้าหน้าที่ขายงานโครงการ

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบขายงานโครงการ รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้า
23 เมษายน 2558

จังหวัด : ระยอง

 
100. ช่างไฟฟ้า

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน 9,000 - 13,000 ฿

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ แก้ไขซ่อมบำรุง งานเชื่อม งานไฟฟ้า งานล้าง ให้กับกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตพุด และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง
23 เมษายน 2558

จังหวัด : ระยอง

 

 

Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 
 

.